Un tram del carrer García Lorca serà de plataforma única per millorar-ne l’accessibilitat