La majoria d’escoles de Rubí tenen una bona qualitat de l’aire