La menor de 7 anys ingressada a Vall d’Hebron està estable