Calçats Bendranas rep una distinció de la Generalitat com a establiment centenari