La mostra ‘La desmesurada vida de Ramon Llull’ s’exposa a la Biblioteca