La nefasta gestió municipal de l’habitatge a Rubí. Un exemple concret

Imagen noticia
L’abocador de Can Balasc, molt a prop d’obrir
7 de enero de 2019
Imagen noticia
Rubí tanca el 2018 amb 257 aturats menys que l’any anterior
9 de enero de 2019

La nefasta gestió municipal de l’habitatge a Rubí. Un exemple concret

Imagen noticia

El passat 19 de desembre es va realitzar la darrera reunió anual del Consell d’Administració de PROURSA. En el tercer punt de l’ordre del dia es deia: «Donar comptes de l’Acord dictat per la Consellera Delegada en data 17 d’octubre de 2018, en virtut del qual es va aprovar les Bases reguladores del ‘Programa de captació d’habitatges privats buits al municipi de Rubí per tal de ser destinats al seu lloguer social.'»
Doncs bé, la gestió del que s’inclou en aquest punt de l’ordre del dia ens serveix per constatar, amb un exemple concret i de present, la nefasta gestió que l’actual equip de govern municipal ha fet de les polítiques d’habitatge durant aquest mandat. Dades concretes i contrastables.

Primera. El 26 d’abril de 2016 els regidors del nostre grup municipal i el nostre representant al Consell d’Administració de PROURSA, van presentar en roda de premsa el Projecte Pisos Buits Rubí, on es feien un seguit de propostes per estimular els propietaris perquè posessin al mercat pisos que tinguin buits actuant l’Ajuntament com a intermediari entre els que tenen pisos desocupats i aquells que busquen pis, amb una proposta completa on ambdues parts sortien beneficiades. Aquesta proposta es volia impulsar amb el pressupost municipal de l’any 2017. Consulteu hemeroteques.

Segona. El 22 de juny de 2016 el representant del nostre grup municipal a la Mesa pel Dret a l’habitatge, entrega a tots els presents a la reunió el document anomenat ‘Proposta de treball en matèria d’habitatge. Projecte Pisos Buits Rubí’ i demana que s’inclogui en l’ordre del dia de la propera reunió de la Mesa, un punt on explicar i debatre la proposta. Des de llavors no ha estat inclòs en l’ordre del dia de cap reunió de la Mesa. Sols cal veure l’acta del 22 de juny punt 6 i les diferents actes de les reunions de la Mesa des de llavors.

Tercera. El 18 de setembre de 2018 hi ha una nova reunió de la Mesa pel Dret a l’habitatge. Ni en l’ordre del dia ni en el transcurs de la reunió, la regidora d’habitatge i Consellera delegada de PROURSA, Marta García, fa esment ni explica l’ordre que dictarà poques setmanes després, sobre l’aprovació de les Bases reguladores del ‘Programa de captació d’habitatges privats buits al municipi de Rubí per tal de ser destinats al seu lloguer social’. L’anunci es publica al BOPB, al Diari de Rubí, a la pàgina web de l’Ajuntament de Rubí i al taulell d’anuncis de PROURSA. La darrera publicació és del 16 de novembre de 2018 i es fa al Diari de Rubí. La Consellera delegada de PROURSA va dictar l’ordre el 17 d’octubre.

Quarta. No entrarem al detall del contingut de les Bases reguladores, doncs donaria peu a un altre article, però sí que destacarem dues qüestions que creiem rellevants. El Programa de captació d’habitatges, que dona peu a les bases reguladores dictades per la Consellera delegada de PROURSA és una mala còpia del projecte que vam presentar fa més de dos anys, doncs exclou els incentius que el feien atractiu als propietaris i alhora sols deixa 30 dies perquè els propietaris interessats puguin posar el seu pis desocupat en aquest programa. O sigui, es publica el 16 de novembre i es tanca el 15 de desembre.

Cinquè. En la darrera reunió del Consell d’Administració de PROURSA, la consellera delegada dona comptes d’aquest Programa i explica que el programa es va tancar feia quatre dies i no s’havia presentat cap propietari. Recordeu que segons dades del mateix Ajuntament, a Rubí hi ha més de 3.000 pisos buits. Tampoc tenim constància de cap acció informativa o publicitària que doni visibilitat a aquest programa.

Conclusió. Es fa evident que el nivell d’incompetència dels actuals responsables polítics municipals per afrontar una necessitat que pateixen moltes persones a la nostra ciutat, com és l’accés a l’habitatge de lloguer a preus justos, és difícilment superable. També es fa evident que a més de copiar i fer-ho malament, són incapaços de compartir amb el conjunt de persones, organitzacions i grups municipals que participen en la Mesa pel Dret a l’Habitatge les estratègies per afrontar aquest problema.

Es fa més que necessari que es produeixi un canvi de govern que prioritzi solucions efectives i reals per aquelles persones que no poden accedir a un lloguer a la seva ciutat i que han de marxar a altres localitats amb les problemàtiques associades que això comporta. Canvis que ja s’estan fent a Barcelona, on el govern d’Ada Colau compra edificis sencers per destinar-los a lloguer social i evitar l’especulació, on se sancionen bancs que mantenen pisos buits, on es destina el 30% de l’habitatge de nova construcció o de rehabilitació a habitatge social de lloguer, etc.

Com sempre hem dit, tot és qüestió de tenir clares quines són les prioritats d’un govern. És més que evident que l’habitatge no ho és per l’actual govern municipal ni per cap dels del PSC de Rubí, on ja porten 16 anys.