La neu comença a quallar a la zona de les urbanitzacions