La Nocturna lliura 1.000 euros a l’entitat Rubí Acull