La nova programació per a gent gran inclou propostes culturals, lúdiques i físiques