La PAH exigeix un compromís ferm i públic dels partits polítics amb el dret a l’habitatge