La participació a les 18h a Rubí se situa en el 45,95%, gairebé 11 punts menys que al 2015