La participació a les municipals a les 14 hores se situa en el 32%, amb un increment del 4%