La participació final a Rubí es situa en el 51,01%, 4 punts més que a les eleccions del 2011