Una petita inundació al solar de l’Escardívol provoca talls en el servei d’aigua