La peña Calixto Sánchez organitza un homenatge a José Llamas