La Plana del Castell reclama solucions per a la cruïlla del carrer Casetes de Can Fatjó per la seva perillositat