La primera xarxa de Camins Escolars de la ciutat s’inaugurarà divendres