Rubí intenta impulsar l’FP a través del consell consultiu