La Ràbia porta una jornada plena d’orgull al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals