La rua dels Tres Tombs congrega milers de rubinencs