La secció de natació del CNR, en tres competicions