La Síndica de Greuges de Rubí recomana que s’aprovi un Codi de conducta i bon govern