“La sostenibilitat humana i ambiental”, els grans pilars del projecte de l’AUP