La supervivència de les empreses assessorades per l’OSE supera la mitjana comarcal