La tradicional encesa dels llums, tret de sortida del Nadal a Rubí