La Unión Extremeña celebra la Matança del Porc a l’Escola 25 de Setembre