L’aigua de Rubí és més barata que la mitjana catalana