L’aire de Rubí registra un elevat nivell de partícules en suspensió