L’Ajuntament construeix els col·lectors de les conques 2 i 3 per evitar els abocaments d’aigües residuals