L’Ajuntament disposarà d’una plataforma electrònica de licitació pública