L’Ajuntament enquestarà la ciutadania per fer una diagnosi per elaborar el Pla de Salut de Rubí

Imagen noticia
Esgotats els vals de descompte pel comerç local de la campanya ‘Rubí s’ho val’
25 de enero de 2021
Imagen noticia
Les agents pel civisme ofereixen un taller a les escoles de Rubí
27 de enero de 2021

L’Ajuntament enquestarà la ciutadania per fer una diagnosi per elaborar el Pla de Salut de Rubí

Imagen noticia

L\’Ajuntament de Rubí avança en el procés per disposar d\’un nou Pla local de salut que defineixi les línies d\’actuació municipals en aquesta matèria durant els propers anys. En aquests moments, segons explica el consistori, es treballa en l\’elaboració de la diagnosi sobre la situació de la salut a Rubí, que haurà de servir de base per prioritzar els objectius del pla i les accions que s\’impulsaran.

Dins d\’aquesta fase de recollida d\’informació, aviat s\’engegarà una consulta a una xarxa extensa d\’agents, entitats i persones expertes vinculades a la salut al municipi, entre les quals figuren membres del Consell Municipal de Salut i del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí, les direccions dels centres educatius de la ciutat, associacions de famílies d\’alumnes, integrants de diverses entitats i associacions locals, professionals sanitaris i sociosanitaris, personal tècnic de diferents serveis de l\’Ajuntament i representats polítics. A través d\’un qüestionari en línia, es recolliran les seves visions sobre les necessitats de Rubí en l\’àmbit de la salut.

D\’altra banda, durant la primera quinzena de febrer, l\’Ajuntament realitzarà una enquesta ciutadana sobre hàbits de salut, percepcions i propostes per a una ciutat i una vida més saludable. L\’acció es durà a terme a peu de carrer, seguint rutes aleatòries, a una mostra de 382 persones estratificada per barris, edats, sexes i nacionalitat. Aquesta mateixa enquesta es posarà a disposició del conjunt de la ciutadania a través de la plataforma Rubí Participa per tal de facilitar que totes les persones residents a Rubí la puguin respondre.

Aquestes dues accions de consulta complementaran les dades que ja ha recollit l\’Ajuntament sobre salut a partir de les memòries i estudis disponibles a nivell municipal i supramunicipal, així com el mapeig de recursos, programes i accions de la salut vigents al municipi.

Un cop reunida tota la informació de diagnosi, s\’iniciarà la definició conjunta dels objectius generals i específics del pla i de les possibles línies de treball. Per fer efectiva aquesta estratègia, posteriorment es crearan comissions temàtiques que s\’encarregaran de dissenyar les accions que s\’inclouran al document. Finalment, es treballarà en la comunicació, posada en marxa i avaluació continuada del Pla local de salut, que haurà de sotmetre\’s a l\’aprovació del Ple municipal.

L\’elaboració d\’un nou Pla local de salut respon als següents objectius: promoure entre la ciutadania estils de vida saludables i capacitats per tenir cura de la seva salut, fer de la ciutat un lloc saludable per viure, promoure el treball en xarxa interdepartamental i la cooperació comunitària en salut, i reduir les desigualtats socials en aquest àmbit. La nova planificació actualitzarà el primer Pla local de salut, corresponent al període 2011-2014.