L’Ajuntament es compromet a regular l’ús de patinets i bicicletes a l’espai públic