L’Ajuntament ordena aturar les obres a l’abocador de Can Balasc

Imagen noticia
Més de 10.000 persones passen pel Celler en el primer any de funcionament
22 de enero de 2014
Imagen noticia
El programa radiofònic ‘Raíces del Sur’ celebra 30 anys amb un festival benèfic
29 de enero de 2014

L’Ajuntament ordena aturar les obres a l’abocador de Can Balasc

Imagen noticia

L’Ajuntament de Rubí ha incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa Arrins SL, com a promotora de les obres que s’estan executant a l’abocador de Can Balasc sense disposar de la llicència municipal corresponent.

El consistori ha ordenat la suspensió immediata d’aquests treballs com a mesura provisional i adverteix que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament quedarà habilitat per ordenar la seva execució forçosa.

La incoació de l’expedient arriba pocs dies després que Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) fes públiques unes fotografies en què s’observa clarament com el gestor de Can Balasc està realitzant obres per tal d’adequar el terreny per a un futur abocador. La formació d’independents assegura que amb el Pla Especial Urbanístic de Can Carreras i Can Balasc suspès i sense la llicència ambiental i urbanística, Arrins SL no té cap permís per construir l’abocador. El consistori va afirmar al juny del 2014 que estava iniciant un expedient sancionador a Arrins SL per les obres que feia a l’interior del recinte i ara ha donat l’orde d’aturar-les a l’empresa.

Segons explica el consistori, a mitjans de gener, el Servei de Projectes i Programació de l’Ajuntament va emetre un informe sobre la finca on s’emplaça l’activitat extractiva La Sibila, situada al paratge de Can Pi de Vilaroch i al de Can Balasc. En aquest informe es constata que s’estan duent a terme un seguit d’obres en les parcel·les: la instal·lació de dues cabines, la construcció de l’estructura d’una bàscula, l’apilament de fresat asfàltic utilitzat per l’arranjament de camins, la construcció de dues basses, l’arranjament de talussos i la instal·lació de canalitzacions amb destí a aquestes basses, entre altres.

En paral·lel, el Servei de Llicències ha constatat que les obres detectades no s’ajusten a la llicència d’activitats concedida l’abril de 2012. També l’inspector de Disciplina Urbanística ha emès un informe en el qual manifesta que les actuacions es realitzen en un sòl classificat pel Pla General d’Ordenació Urbana de Rubí com a sòl no urbanitzable, rústic protegit de valor agrícola, forestal i recursos naturals. I que, per tant, s’estan duent a terme sense disposar de la corresponent autorització i que són constitutives d’infracció urbanística segons la Llei d’urbanisme. A més, al setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament va acordar la suspensió de llicències en l’àmbit dins del qual es troba aquesta finca.

Arrins SL té ara un termini de quinze dies per formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que consideri pertinents.

Les imatges preses pels serveis municipals de l’interior del recinte s’han fet arribar a la Direcció General de Qualitat Ambiental, a la Direcció General de Territori i Urbanisme i a l’Agència de Residus de Catalunya.

D’altra banda, el consistori també ha fet una inspecció ocular de Can Carreras. ACR va afirmar fa unes setmanes que l’empresa FSM Vertispania ha superat ja la cota de residus per la qual va obtenir permís per part de la Generalitat fa uns mesos. Tota la documentació reunida s’ha enviat a la Direcció General de Qualitat Ambiental i a l’Agència de Residus de Catalunya, instant-los que comprovin si l’activitat en aquesta instal·lació s’ajusta a l’autorització concedida.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *