L’Ajuntament reforça la desinfecció de les zones d’esbarjo per a gossos

Imagen noticia
Rubí celebra el Dia Universal dels Drets de la Infància
23 de noviembre de 2020
Imagen noticia
L’Ajuntament desmantella els horts il·legals del torrent dels Alous
25 de noviembre de 2020

L’Ajuntament reforça la desinfecció de les zones d’esbarjo per a gossos

Imagen noticia

L’Ajuntament de Rubí ha explicat que des del 12 de novembre desinfecta les zones d’esbarjo per a gossos amb un producte desinfectant, viricida, bactericida i fungicida. L’actuació la duu a terme l’empresa que realitza les tasques de neteja viària de la ciutat, amb una periodicitat quinzenal.

Segons el plec de prescripcions tècniques del contracte de neteja viària, aquesta desinfecció l’ha d’executar un equip específic que s’encarrega de ruixar, amb un producte desodoritzant i innocu per les mascotes, les zones d’esbarjo per a gossos amb tancament. La prestació d’aquest servei va més enllà d’allò que marca el plec i el producte usat té funcions desinfectants, viricides, bactericides i fungicides.

Generalment, aquestes tasques es realitzen a la nit per a una major comoditat a l’hora d’aplicar el producte. Un cop finalitzada l’actuació a cada zona d’esbarjo, l’operari col·loca un adhesiu a la porta on s’indica la data de l’actuació de desinfecció.

Senyalització d’accés prohibit per a gossos
D’altra banda, el consistori ha començat a instal·lar prop de 200 cartells a diferents parterres de la ciutat per indicar la prohibició de la presència de gossos en aquests espais. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar que aquestes zones enjardinades es malmetin.

Tal com recull l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí, queda prohibida la presència d’animals a l’interior de les zones de jocs infantils que estiguin delimitades; a menys de 10 m d’aquestes zones quan no estiguin tancades, i en aquells llocs on ho senyalitzi el consistori.

L’incompliment d’aquesta prohibició suposa una infracció lleu de l’ordenança i les multes poden ser de fins a 120 euros.

A l’hora de definir a quins parterres i places es col·loquen aquests cartells, s’ha tingut en compte l’historial de danys causats per gossos que presenta cada espai, així com les queixes que la ciutadania ha fet arribar a l’Ajuntament pel mateix motiu. En total és previst que s’instal·lin 190 senyals que prohibeixen l’accés a aquestes mascotes. Bona part d’aquests cartells es col·locaran a parterres que ja disposaven d’aquesta senyalització, que s’ha deteriorat o bé ha estat objecte de robatori o vandalisme.