L’Ajuntament vol promoure la cessió d’habitatges de petits propietaris pel lloguer social

Imagen noticia
L’equip del parc de Bombers de Rubí guanya el XIV Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit
16 de abril de 2018
Imagen noticia
ERC proposa subvencions perquè els comerços siguin accessibles
18 de abril de 2018

L’Ajuntament vol promoure la cessió d’habitatges de petits propietaris pel lloguer social

Imagen noticia

El consistori impulsarà la cessió d’habitatges desocupats de propietaris privats per ser destinats a lloguer social. El programa que va adreçat als petits propietaris que disposen d’algun pis buit i se’ls assegura el cobrament de la renda de lloguer pactada durant tota la vigència del contracte. En el cas que sigui necessari, s’ofereix la possibilitat d’una rehabilitació bàsica per posar a punt l’habitatge. Així, l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Proursa, signarà un contracte de cessió amb els petits propietaris i pagarà mensualment la renda de lloguer acordada. Per a l’any 2018, el pla es marca com a objectiu aconseguir 10 pisos a través d’aquest procediment.

Els tècnics de Proursa inspeccionaran l’estat de l’habitatge i valoraran quins arranjaments són necessaris per garantir l’habitabilitat de l’immoble. L’empresa municipal podrà assumir l’avançament d’aquestes obres fins a un màxim de 12.000 euros, que s’aniran descomptant de les quotes de lloguer. També garantirà que els habitatges cedits es retornin en condicions d’habitabilitat un cop finalitzi el contracte.

Com a contraprestació, els contractes de cessió es faran per un període d’entre 3 i 5 anys, en funció de l’estat del pis. La renda mensual que pagarà Proursa als propietaris serà entre un 15 i un 20% inferior al preu de mercat.

Segons l’Observatori de l’Habitatge, a Rubí hi ha gairebé 700 habitatges de propietaris particulars on no consta cap persona empadronada, aquesta és la borsa d’habitatges sobre la qual vol incidir el pla.

Segons la regidora de Serveis a les Persones, Marta García, el Servei d’Habitatge ha detectat que el mal estat dels immobles era un dels elements que frenava els propietaris en el moment de cedir els seus habitatges per a lloguer social. «Confiem que ara tindrem accés a més immbles que podrem posar a disposició de les persones que més ho necessiten», diu García.

El mercat de lloguer social
El Parc Social d’Habitatge de Lloguer de Rubí és de 1.092 pisos, segons les dades de l’Observatori de l’Habitatge de la ciutat a 31 de desembre del 2017. D’aquests, 525 reben ajudes al lloguer del Ministeri de Foment i 195 de la Generalitat de Catalunya. 149 són habitatges municipals; 178 són habitatges de lloguer d’altres administracions; 85 són habitatges de lloguer social d’entitats financeres, 56 formen part de la borsa de mediació social que gestiona Proursa, que també ha tramitat 10 contractes més del mercat privat.