L’alcaldessa signa un decret per organitzar els serveis mínims de l’Ajuntament