L’Alternativa d’Unitat Popular presenta al·legacions al pla de residus PRECAT20