L’Alternativa proposa que s’incrementin les inversions a les urbanitzacions