L’artista Carme Llop fa una donació a la ciutat d’una vintena d’obres