L’auditoria externa a FCC diu que compleix correctament el contracte de neteja viària