L’auditoria externa a FCC diu que compleix correctament el contracte de neteja viària

Imagen noticia
Un grup de famílies d’alumnes de l’Escola de Música demana la baixada dels preus del centre
19 de junio de 2018
Imagen noticia
El PDeCAT demana més accions per combatre l’incivisme i el ‘botellón’
21 de junio de 2018

L’auditoria externa a FCC diu que compleix correctament el contracte de neteja viària

Imagen noticia

L’Ajuntament de Rubí ha presentat aquest dimecres en Junta de Portaveus els resultats de l’auditoria realitzada a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), l’empresa que presta el servei de recollida d’escombraries i neteja viària a la ciutat. Segons ha fet públic l’Ajuntament, l’informe conclou que FCC compleix tots els punts del contracte, signat l’any 2007.

El febrer del 2017, el Ple municipal va acordar per unanimitat encarregar a una empresa externa la realització d’una auditoria de compliment d’aquest contacte.

La moció es va presentar després que es coneguessin diversos casos de presumptes males pràctiques de les empreses adjudicatàries de la gestió municipal de les escombraries a diversos municipis. Entre d’altres, Barcelona, Badalona i Sabadell van denunciar les seves corresponents empreses adjudicatàries (en el cas de les dues primeres ciutats, es tractava d’FCC).

Així, la Intervenció municipal, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va encarregar aquesta auditoria a l’empresa Auren Auditores SP, SLP, que ha analitzat uns 500 ítems.

Entre altres qüestions, s’ha verificat que el personal d’FCC estigui donat d’alta a la Seguretat Social i que es respectin les categories laborals i els anys d’antiguitat; que es compleixin les condicions de seguretat laboral i de prevenció de riscos; que l’empresa tingui les pòlisses d’assegurances en regla; que a la ciutat hi hagi exactament el nombre de contenidors que estipula el contracte; que els vehicles i maquinària s’amortitzin de manera adequada i que la facturació sigui correcta.

Cal recordar que, des de l’inici del contacte, la Unitat de residus i neteja, amb el suport de l’empresa ECA, SAU, duu a terme la verificació diària dels serveis prestats per FCC i la qualitat dels mateixos. Entre altres, es fan controls aleatoris per comprovar la presència d’equips a les ubicacions planificades, quina és la imatge dels vehicles, etc.

FCC, que ha presentat un contenciós administratiu contra l’Ajuntament per una diferència de criteri a l’hora d’interpretar la clàusula de revisió de preus, continuarà prestant el servei fins que s’adjudiqui el nou contracte, que ara està en fase de licitació.