L’AUP convoca una nova assemblea per establir les comissions de treball