L’AUP creu que l’Ajuntament ha de fer molt més per potenciar la recollida selectiva de residus