L’AUP proposa la recuperació de la riera a través d’un Pla director