L’AUP proposa que el pont del carrer Sant Joan sigui de sentit únic