Les colles Galzeran acaben la temporada d’estiu a Ceret