Les ‘coplas’ d’Estrella Morente sonaran a l’amfiteatre del Castell