Les limitacions en el repartiment dels aliments provoquen conductes incíviques