Les obres de l’institut Torrent dels Alous començaran al 2016