Les obres per reparar el col·lector de Can Xercavins s’iniciaran el 2020