Les patronals Cecot i Pimec, en contra de la vaga general de demà